Planstansning

Planstansning lämpar sig väl där volymerna är något mindre. Tekniken består i att använda ett stållinje-verktyg som vertikalt går upp och ner medans nytt material matas fram. Verktygskostnaden är betydligt mindre än vid exempelvis roteringsstansning.

Planstansning lämpar sig även för material som är något tjockare.

user

Stefan Nordström

Säljare tejp / Teknisk support

T. 0550-41 06 41

M. 070-548 30 60

E. stefan@sikab.se