Kvalitet och miljö

Kvalitet

SIKAB är certifierad enligt ISO 9001 och vi strävar alltid att förbättra våra system för att ha så hög kvalitet och miljö som möjligt.

Miljö

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och eftersträvar att i varje projekt, så långt som möjligt, arbeta för en miljövänlig tillverkning och installation. Vi följer därför och håller oss informerade om nya lagar och förordningar, samt bevakar nya material och metoder som innebär miljövänligare alternativ.
 
 

ISO 9001ISO 14001

 
 

Vår policy

• Tillverka, och i förekommande fall lagerhålla, specialprodukter utifrån våra kunders önskemål.
• Ta fram enkla och kostnadseffektiva lösningar med hög produktkvalitet, hög servicegrad och minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan.
• Utföra tjänster kostnadseffektivt med hög kvalitet, hög servicegrad och minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan.
• Kontinuerligt arbeta med att förebygga och förhindra fel och störningar i verksamheten för att höja kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.
• Följa de lagar och krav som rör vår verksamhet.
• Kunna erbjuda en på alla områden trygg och säker arbetsplats där medarbetarna trivs och kan utvecklas.
• Kontinuerligt arbeta med att förbättra Ledningssystemet vad gäller både kvalitet och miljöprestanda.

Miljöarbetet skall ses som ett ständigt förbättrings- och uppföljningsarbete.

Stefan Nordström, Kvalitéansvarig / Nicklas Fridén, VD SIKAB